DPO2392/2016
ID intern unic:  367254
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2392
din  24.10.2016
privind numirea domnului Andrian CIOBANU
în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 762
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Andrian CIOBANU se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2392-VII. Chişinău, 24 octombrie 2016.