DPO2393/2016
ID intern unic:  367255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2393
din  24.10.2016
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 763
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    BĂBĂLĂU Denis       - la Judecătoria Ocnița
    BUȘULEAC Mihail    - la Judecătoria Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2393-VII. Chişinău, 24 octombrie 2016.