DPO2395/2016
ID intern unic:  367256
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2395
din  24.10.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Iurie COLESNIC
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 764
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul literaturii, contribuţie substanțială la promovarea valorilor culturale naţionale şi înaltă măiestrie profesională, domnului Iurie COLESNIC, scriitor, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2395-VII. Chişinău, 24 octombrie 2016.