DPO2396/2016
ID intern unic:  367257
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2396
din  24.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valeriu SANDULEAC
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 765
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, contribuție la sporirea eficienţei producţiei şi activitate organizatorică intensă, domnului Valeriu SANDULEAC, director comercial al Societății pe Acțiuni „Moldovahidromaș”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2396-VII. Chişinău, 24 octombrie 2016.