DPO2397/2016
ID intern unic:  367258
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2397
din  24.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Tudor UNGUREANU
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 766
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în domeniul antreprenoriatului și contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Tudor UNGUREANU, director al Societății cu Răspundere Limitată „Garma-Grup”, raionul Hîncești, i  se  conferă  Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2397-VII. Chişinău, 24 octombrie 2016.