DPO2400/2016
ID intern unic:  367260
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2400
din  25.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Veaceslav UNTILA
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 768
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic.  -  În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administrației publice centrale şi activitate legislativă şi organizatorică intensă, domnului Veaceslav UNTILA, preşedinte al Curţii de Conturi a Republicii  Moldova, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2400-VII. Chişinău, 25 octombrie 2016.