DPO2401/2016
ID intern unic:  367261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2401
din  25.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnelor Vera MACINSKAIA și Svetlana NOVAC
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 769
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în sistemul judecătoresc, contribuție la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul jurisprudenței și activitate metodico-didactică intensă, se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”  doamnelor:
    Vera MACINSKAIA     - judecător demisionat la Curtea Supremă
                                             de Justiție
    Svetlana NOVAC           - director executiv adjunct al Institutului
                                              Național al Justiției.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2401-VII. Chişinău, 25 octombrie 2016.