DPO2402/2016
ID intern unic:  367262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2402
din  25.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 770
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul judecătoresc, merite în înfăptuirea justiţiei şi înalt profesionalism, se conferă Ordinul „Gloria  Muncii” doamnelor:
    Nelea BUDĂI              -    vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău
    Valentina CLEVADΠ   -    judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    Ala COBĂNEANU     -    judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2402-VII. Chişinău, 25 octombrie 2016.