DPO2403/2016
ID intern unic:  367263
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2403
din  25.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Tamara CRISTEI
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 771
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, doamnei Tamara CRISTEI, șef de catedră la Liceul Academiei de Științe a Moldovei, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2403-VII. Chişinău, 25 octombrie 2016.