DPO2404/2016
ID intern unic:  367264
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2404
din  25.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Simion ROPOT
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 772
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în mass-media, înaltă măiestrie profesională și activitate organizatorică intensă, domnului Simion ROPOT, redactor-șef al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2404-VII. Chişinău, 25 octombrie 2016.