OIFPSC790/2016
ID intern unic:  367348
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 790
din  24.08.2016
cu privire la  modificarea și completarea Instrucțiunii privind
evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1822
    În conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal și în legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016) în partea ce ține de art.163 alin.(5) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012 (în continuare – Instrucțiune),  se completează după cum urmează:
    1) cu Anexa nr.1A și Anexa nr.1B;
    2) pct.10 lit. c) se completează cu textul „sau codul fiscal atribuit de organul fiscal”;
    3)  în pct.17 textul „la cererea de atribuire a codului fiscal va anexa” se substituie cu textul  „la cererea de înregistrare a activității conform Anexei nr.1A vor anexa”;
    4) pct.62 se completează cu sintagma „sau prin SIA „e- Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”.
    5) pct.63 după cuvîntul „emite” se completează cu sintagma „la solicitarea contribuabilului” şi după sintagma „Certificatul se emite” se completează cu sintagma „la solicitarea contribuabilului”;
    6) pct.64 după sintagma „Certificatele eliberate” se completează cu sintagma „la solicitarea contribuabilului”;
    7) în Anexa nr.16 la Instrucțiune sintagma „Șeful Inspectoratului”  se substituie cu sintagma „Autentificarea organului fiscal”.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 790. Chişinău, 24 august 2016.

    anexa nr.1A

    anexa nr.1B