OIFPSC1024/2016
ID intern unic:  367349
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1024
din  21.10.2016
privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1823     Data intrarii in vigoare : 28.10.2016
    În scopul eficientizării procesului de administrare şi deservire a persoanelor fizice care au domiciliu, practică activitate în baza patentei de întreprinzător şi/sau deţin în proprietate/folosinţă bunuri imobile în sectorul Centru şi or. Codru din cadrul mun. Chişinău, în temeiul art.132 alin. (5) şi art.133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1.  Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 178 din 29 martie 2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor administrare fiscală din subordinea IFS municipiul Chişinău şi IFS UTA Găgăuzia se completează cu pct. 12 cu  următorul conţinut:
    „12. Prin derogare de la pct. 1, Direcţia administrare fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău  va administra inclusiv persoanele fizice care au domiciliu, practică activitate în baza patentei de întreprinzător şi/sau deţin în proprietate/folosinţă bunuri imobile în sectorul Centru (codul unic de identificare a localităţii - 0130)  şi or. Codru (codul unic de identificare a localităţii - 0131) din cadrul mun. Chişinău.
    Astfel, raza de activitate a Direcţiei administrare fiscală Buiucani a Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău se extinde asupra sectorului Centru (codul unic de identificare a localităţii - 0130) şi or. Codru (codul unic de identificare a localităţii - 0131) doar pentru asigurarea administrării persoanelor fizice care au domiciliu, practică activitate în baza patentei de întreprinzător şi/sau deţin în proprietate/folosinţă bunuri imobile în unităţile administrativ teritoriale menţionate.”
    2. Direcţia gestionare a documentelor şi arhivare a IFPS va aduce spre cunoştinţa organelor fiscale conţinutul prezentului ordin.
    3. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 1024. Chişinău, 21 octombrie 2016.