DPO2407/2016
ID intern unic:  367354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2407
din  28.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Mihail FURTUNĂ
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 780
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în organele administrației publice, contribuție substanțială la promovarea transformărilor social-economice și activitate organizatorică intensă, domnului Mihail FURTUNĂ, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul economic, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2407-VII. Chişinău, 28 octombrie 2016.