DPO2408/2016
ID intern unic:  367355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2408
din  28.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Serghei CEBOTARI
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 781
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare și activitate organizatorică intensă, domnului Serghei CEBOTARI, președinte al Comitetului de Conducere al Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank” SA, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2408-VII. Chişinău, 28 octombrie 2016.