DPO2409/2016
ID intern unic:  367356
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2409
din  28.10.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ionel-Valentin VLAD
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 782
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuție deosebită la consolidarea relațiilor interacademice și pentru rezultate remarcabile obținute în activitatea de cercetare, domnului Ionel-Valentin VLAD, Președinte al  Academiei  Române, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2409-VII. Chişinău, 28 octombrie 2016.