OMF138/2016
ID intern unic:  367403
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 138
din  31.10.2016
cu privire la aprobarea formularului tipizat
al Avizului de plată la impozitul pe avere
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1828
    În vederea respectării prevederilor art. 2876 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) şi art. 191 alin. (4) din Codul fiscal,
ORDON:
    Se aprobă formularul tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere, conform anexei.

    MINISTRU
L FINANȚELOR                                         Octavian ARMAȘU

    Nr. 138. Chişinău, 31 octombrie 2016.


    anexa