DPO2417/2016
ID intern unic:  367417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2417
din  31.10.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 08.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 387     art Nr : 790
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în salvgardarea, asanarea ecologică și studierea ecosistemelor silvicole, contribuție substanţială la dezvoltarea durabilă a sectoarelor forestier şi cinegetic şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Sveatoslav PRODAN - director al Întreprinderii de Stat
                                         „Întreprinderea „Silvo-Cinegetică
                                          Cimișlia”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Anatolie RÎȘINA         - manager de proiect în cadrul
                                          Agenției „Moldsilva”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2417-VII. Chişinău, 31 octombrie 2016.