DPO2419/2016
ID intern unic:  367418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2419
din  02.11.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Vugar NOVRUZOV
Publicat : 08.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 387     art Nr : 791
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea și consolidarea relaţiilor de prietenie și colaborare întru apropierea și îmbogățirea reciprocă a culturilor naționale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice și activitate de binefacere şi sponsorizare prodigioasă, domnului Vugar NOVRUZOV, președinte al Congresului Azerilor din Republica Moldova, președinte al Societății cu Răspundere Limitată „Azmol Company”, i se  conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2419-VII. Chişinău, 2 noiembrie 2016.