DPO2420/2016
ID intern unic:  367419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2420
din  02.11.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
doamnei Raisa CIOBANU
Publicat : 08.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 387     art Nr : 792
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanțială la promovarea valorilor culturale naţionale, doamnei Raisa CIOBANU, secretar general de redacție la Săptămînalul „Literatura și Arta”, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2420-VII. Chişinău, 2 noiembrie 2016.