DPO2421/2016
ID intern unic:  367420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2421
din  02.11.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe NICOLAU
Publicat : 08.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 387     art Nr : 793
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuție la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Gheorghe NICOLAU, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae  Testemiţanu”, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2421-VII. Chişinău, 2 noiembrie 2016.