DPO2422/2016
ID intern unic:  367421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2422
din  02.11.2016
privind conferirea de distincții de stat unor angajați
ai Universității de Stat din Moldova
Publicat : 08.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 387     art Nr : 794
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-ştiinţifică  prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CARAMAN Mihail            -    profesor universitar
    DUMBRĂVEANU Ion      -    profesor universitar
    PLATON Carolina             -    profesor universitar
    TOMULEȚ Valentin           -    profesor universitar;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BULMAGA Petru               -    conferenţiar universitar
    CEBOTARI Valentina         -    conferenţiar universitar
    CREȚU Raisa                     -    șef de secție
    DOLGHI Cristina                -    șef de departament
    SACA Victor                       -    profesor universitar;
Medalia „Mihai Eminescu” următorilor:
    GROSU Lidia                       -   secretar științific al Senatului, scriitoare
    STRUNGARU Ariadna        -   șef de secție
    VEDRAȘCU-SORBALĂ
    Ludmila                                 -   șef al Centrului Multimedia;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    MÂRZA Mihai                      -   conferenţiar universitar
    TEOSA Valentina                  -   șef de departament.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2422-VII. Chişinău, 2 noiembrie 2016.