DPO2427/2016
ID intern unic:  367503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2427
din  07.11.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 800
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate în lupta pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa I
    regretatului Gafur Faig oglî SULEIMANOV;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Radu PRISAC.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2427-VII. Chişinău, 7 noiembrie 2016.