HGO1215/2016
ID intern unic:  367520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1215
din  07.11.2016
privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1123-XII
din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat
ale Republicii Moldova
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1312
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova.

    RIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                 Anatolie Șalaru
    Ministrul justiţiei                                                 Vladimir Cebotari

    Nr. 1215. Chișinău, 7 noiembrie 2016.