DPO2433/2016
ID intern unic:  367593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2433
din  09.11.2016
privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 810
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea la un înalt nivel profesional a măsurilor de protecţie şi pază, se conferă:
    Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    MORARU Marcel     -    colonel
    VRABIE Vadim         -    general-maior;
    Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    LUCA Andrei            -    locotenent-colonel
    OSADCI Andrei        -    locotenent-major.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2433-VII. Chişinău, 9 noiembrie 2016.