DPO2435/20156
ID intern unic:  367595
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2435
din  09.11.2016
privind conferirea titlului onorific „Om Emerit”
doamnei Ecaterina STRATAN
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 812
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea televiziunii naţionale, contribuţie la promovarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Ecaterina STRATAN, director de departament în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”, i se conferă titlul onorific „Om Emerit”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2435-VII. Chişinău, 9 noiembrie 2016.