DPO2436/2016
ID intern unic:  367596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2436
din  09.11.2016
privind numirea doamnei Tatiana MOLCIANOVA
în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 813
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Tatiana MOLCIANOVA se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2436-VII. Chişinău, 9 noiembrie 2016.