DPO2438/2016
ID intern unic:  367598
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2438
din  09.11.2016
privind numirea domnului Denis BĂBĂLĂU
în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 815
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Denis BĂBĂLĂU se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2438-VII. Chişinău, 9 noiembrie 2016.