DPO2445/2016
ID intern unic:  367605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2445
din  10.11.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 822
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în mass-media, merite în promovarea valorilor moral-spirituale şi contribuție la armonizarea relațiilor interetnice, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ivan COVALOV         - jurnalist;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Evilina ȘVIDCENCO  - redactor al emisiunii „Unda Bugeacului”
                                          la Compania „Teleradio-Moldova”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2445-VII. Chişinău, 10 noiembrie 2016.