DPO2447/2016
ID intern unic:  367607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2447
din  10.11.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Alexei MARULEA
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 824
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea antreprenoriatului, contribuție la procesul de renaștere națională și activitate intensă de binefacere şi sponsorizare, domnului Alexei MARULEA, director al Societății pe Acțiuni „Angro-Impex”, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2447-VII. Chişinău, 10 noiembrie 2016.