DPO2448/2016
ID intern unic:  367608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2448
din  10.11.2016
privind conferirea de distincții de stat
unui grup de militari din cadrul Ministerului Apărării
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 825
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la desfăşurarea acţiunilor protocolare şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului
    Oleg CEBOTARI       - şef al Direcţiei protocol şi ceremonial;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului
    Leonid VOZNIUC      - șef al Orchestrei Prezidenţiale;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Igor PROCOP            -  locţiitor al comandantului Batalionului
                                         de Gardă
    domnului
    Vasili OJOGA             -  comandant al companiei Gărzii de Onoare;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Andrei DOMRACEV  -  şef de grupă în Orchestra Prezidențială.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2448-VII. Chişinău, 10 noiembrie 2016.