OMFC141/2016
ID intern unic:  367646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 141
din  08.11.2016
cu privire la modificarea termenelor de prezentare
a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2016
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 1944     Data intrarii in vigoare : 18.11.2016
    În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.49 din 15 aprilie 2016 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2016” se operează următoarele modificări:
    1. Anexa nr.1 „Termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2016 de către autorităţile publice centrale” se substituie cu anexa nr.1 la prezentul ordin.
    2. Anexa nr.2 „Termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I şi 9 luni ale anului 2016 de către direcţiile finanţe UAT” se substituie cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                               Octavian ARMAȘU

    Nr. 141. Chişinău, 8 noiembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2