OSVM390/2016
ID intern unic:  367647
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 390
din  26.10.2016
cu privire la calcularea şi perceperea
taxei pentru efectuarea procedurilor vamale
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 1945     Data intrarii in vigoare : 18.11.2016
    MODIFICAT
   
OSV153 din 02.05.17, MO155-161/19.05.17 art.891; în vigoare 19.05.17
    OSV75 din 22.02.17, MO67-71/03.03.17 art.417; în vigoare din 03.03.17


    În scopul asigurării implementării prevederilor pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.512 din 25.04.2016 „Cu privire la revizuirea actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător emise de Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.123-127/575 din 06.05.2016),
ORDON:
    1. A calcula taxele pentru efectuarea procedurilor amale conform „Indicaţiilor metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (se anexează).
    2. Indicaţiile metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru procedurile vamale nr.5566 din 29.08.2005 se abrogă.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Vitalie VRABIE

    Nr. 390-O. Chişinău, 26 octombrie 2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OSV153 din 02.05.17, MO155-161/19.05.17 art.891; în vigoare 19.05.17]
    [Anexa modificată prin OSV75 din 22.02.17, MO67-71/03.03.17 art.417; în vigoare din 03.03.17]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin OSV153 din 02.05.17, MO155-161/19.05.17 art.891; în vigoare 19.05.17]