DPO2459/2016
ID intern unic:  367706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2459
din  16.11.2016
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 837
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    MALANCIUC Ion     -    la Judecătoria Dubăsari
    PULBERE Ruxanda    -    la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău
    ȚONOV Irina             -    la Judecătoria Căușeni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae  TIMOFTI

    Nr.2459-VII. Chişinău, 16 noiembrie 2016.