DPO2460/2016
ID intern unic:  367707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2460
din  17.11.2016
privind conferirea post-mortem a Ordinului
„Ștefan cel Mare” regretatului Ivan NOGAILÎC
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 838
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, şi pentru curajul, bărbăţia şi spiritul de sacrificiu, manifestate la salvarea de vieți omenești în timpul unui incendiu, produs în municipiul Chişinău, regretatului Ivan NOGAILÎC, sergent major al serviciului de salvare, i se conferă post-mortem Ordinul „Ștefan cel Mare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae  TIMOFTI

    Nr.2460-VII. Chişinău, 17 noiembrie 2016.