HGO1270/2016
ID intern unic:  367723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1270
din  23.11.2016
privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 1366
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                        Anatolie Șalaru
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                        Vladimir Cebotari

    Nr. 1270. Chişinău, 23 noiembrie 2016.