DCCA32/185/2016
ID intern unic:  367841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 32/185
din  25.11.2016
cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor
buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”,
„Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”,
„Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi

„RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral
nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale
din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova),
pentru perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2016
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 2067
    În cadrul şedinţei publice din 26 septembrie curent, prin Decizia nr. 25/145 (pct. 1), Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pe perioada campaniei electorale.
    În temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) şi (3) lit. a), art. 40 alin. (1) lit. a), b), d), art. 41 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, ale Deciziei CCA nr. 25/145 din 26.09.2016, reieşind din importanţa reflectării echilibrate, echidistante şi imparţiale a campaniei electorale de către radiodifuzori, în perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2016 a fost efectuată monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune: „Moldova-1” („Mesager” – ora de difuzare 19:00); „Prime” („Primele ştiri” – ora de difuzare 21:00); „Canal 3” („Ştirile Canal 3” – ora de difuzare 20:00); „Canal 2” („Reporter” – ora de difuzare 19:00); „Publika TV” („NEWS Room” – ora de difuzare 19:00); „TV 7” („Ştiri” – ora de difuzare 17:30); „Accent TV” („Accent info” – ora de difuzare 20:00); „PRO TV CHIŞINĂU” („Ştirile Pro TV” – ora de difuzare 20:00); „Jurnal TV” („Jurnalul orei 19:00” – ora de difuzare 19:00); „N 4” („Obiectiv” – ora de difuzare 19:00); „Realitatea TV” („Ştirile Realitatea” – ora de difuzare 20:00); „Ren Moldova” („Новости 24 Молдова” – ora de difuzare 20:00), „NTV Moldova” („Ştirile NTV Moldova” – ora de difuzare 20:00) şi „RTR Moldova” („ВЕСТИ MOLDOVA” – ora de difuzare 19:45).
    În perioada de raport 31 octombrie – 5 noiembrie 2016, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 267 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi candidaţii electorali. Cele mai multe subiecte cu caracter politic şi electoral au fost difuzate de postul de televiziune „Accent TV” (40 de subiecte), urmat de „Jurnal TV” (39 de subiecte), „NTV Moldova” (37 de subiecte), „PRO TV CHIŞINĂU” (25 de subiecte), „Moldova-1” (21 de subiecte), „TV 7” (20 de subiecte), „RTR Moldova” (16 subiecte),  „N 4” (15 subiecte). „Ren Moldova” (14 subiecte) şi „Publika” (9 subiecte). Posturile de televiziune „Prime”, „Canal 2” şi „Canal 3” au difuzat cîte 8 subiecte fiecare, iar „Realitatea TV” a difuzat 7 subiecte.
    În perioada de referinţă, rezultatele monitorizării au atestat că cel mai mediatizat candidat electoral la alegerile prezidenţiale a fost M. Sandu, cu 54,1%, urmată de I. Dodon, cu 45,9%.
    În perioada de raport au fost mediatizate doar partidele politice ale căror candidaţi electorali participă la cursa prezidenţială. Astfel, cel mai mediatizat partid politic a fost PAS – 51,3%, urmat de PSRM – 48,7%.
    În perioada de referinţă, partea dominantă a reflectării la categoria gender a constituit-o cea a femeilor – cu 52,8%, iar cota bărbaţilor a fost de 47,2%.
    I. Moldova-1
    În cadrul principalului buletin informativ al postului public de televiziune „Moldova-1”, cel mai mediatizat candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost I. Dodon, cu 51,9% (0:08:28), urmat de M. Sandu, cu 48,1% (0:07:50).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului public de televiziune „Moldova-1”, PSRM a avut cea mai mare pondere de reflectare, de 52,9% (0:08:51), urmat de PAS – cu 47,1% (0:07:52).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota bărbaţilor a fost de 51,9%, iar cota femeilor – de 48,1%.
    II.  Prime
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, M. Sandu a fost reflectată în ştiri, cu 52,6% (0:05:29), urmată de liderul PSRM, I. Dodon – cu 47,4% (0:04:56).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Prime”, partea dominantă a reflectării, de 53,3% (0:05:46), a acumulat PAS, fiind urmat de PSRM, cu 46,7% (0:05:03).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost de 52,6%, iar cota bărbaţilor a constituit 47,4%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex”. Astfel, la 04.11.2016, a fost difuzat un subiect cu titlul „Îl susţin pe Dodon”, despre conferinţa de presă organizată de către un grup de preoţi, în frunte cu Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Markel. În cadrul conferinţei, clericii au chemat enoriaşii să voteze pentru Igor Dodon şi au criticat-o dur pe Maia Sandu. Ei îşi motivează îndemnul prin faptul că Igor Dodon este un prieten al Bisericii, spre deosebire de Maia Sandu, care ar lupta împotriva Bisericii. Astfel, Markel susţine că: „Nu vom putea acorda sprijin la votare unui candidat care este făţiş, duşmănos faţă de Biserică. Prezintă, pe bună dreptate, un pericol pentru societatea noastră creştină. Nu o dată şi-a prezentat agresivitatea ei sau intoleranţa agresivă şi extremistă. Ce i-a împiedicat doamnei Maia Sandu icoanele în şcoală?”. Reporterul menţionează că mai mulţi preoţi critică atitudinea Maiei Sandu faţă de Biserică şi de valorile creştine. Preotul Roman Pintelii a spus că: „Nu am văzut-o să-şi exprime îngrijorarea faţă de elevi, faţă de copii, faţă de starea lor morală, psihică, de educaţia creştinească. Ba dimpotrivă, a lăsat şcoala pe mîna minorităţilor sexuale, prin acea carte ca copiii să fie educaţi în modul de toleranţă faţă de acest păcat mîrşav şi întunecat”. Preoţii au făcut un apel către toţi enoriaşii şi i-a îndemnat să se gîndească înainte de a merge la vot şi să aleagă un preşedinte creştin. „Iubiţi creştini, eu vă îndemn să ieşiţi cu toţii, să vă faceţi datoria de creştin, de cetăţean al Republicii Moldova. Să votaţi corect şi să vă apară în casele voastre soarele dreptăţii”, a declarat preotul Ioan Grigoraş.
    • Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”), b) („să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”) şi c) („Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”), şi art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. Astfel, la 05.11.2015 a fost difuzat un subiect despre: Diaspora siriană din Moldova o susţine pe Maia Sandu la prezidenţiale. Mai mulţi studenţi originari din Siria, care învaţă la Chişinău, îndeamnă cetăţenii să voteze candidatul PAS la scrutinul din 13 noiembrie. Într-un filmuleţ apărut pe internet, 3 studenţii străini spun că şi-ar dori ca şi alţi sirieni să emigreze în Moldova, pentru a scăpa de războiul din ţara lor. În imaginile video, studenţii declară că Moldova este locul perfect pentru refugiaţi. Ei încurajează moldovenii să o voteze pe Maia Sandu la funcţia de preşedinte, pentru că ea ar putea îmbunătăţi viaţa sirienilor care sunt în căutare de pace şi linişte. Unul din studenţi spune: „Aş încuraja moldovenii să voteze pentru Maia Sandu, deoarece ea ar putea îmbunătăţi nu doar ţara voastră, dar şi o parte din ţara mea, cel puţin viaţa acelor oameni care vin aici ca refugiaţi… Votaţi Maia Sandu!”. La sfîrşit, reporterul menţionează că anterior presa a scris că Maia Sandu ar fi avut o înţelegere cu cancelarul german Angela Merkel să primească în Moldova 30 de mii de emigranţi sirieni, în cazul în care va cîştiga alegerile prezidenţiale.
    Prin Decizia nr. 27/155 din 17 octombrie 2016, postul de televiziune „Prime” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000089 din 24.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Prime” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000089 din 24.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „Prime” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000089 din 24.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    III.  Canal 3
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 3”, cel mai mediatizat candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost M. Sandu, cu 59,3% (0:05:20), fiind urmată de liderul PSRM, I. Dodon, cu 40,7% (0:03:40).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 3”, PAS a obţinut cea mai mare pondere a mediatizării – 59,3% (0:05:20), fiind urmat de PSRM – cu 40,7% (0:03:40).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost de 59,3%, iar cota bărbaţilor a constituit 40,7%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. Astfel, la 02.11.2016 a fost difuzat un subiect despre o eventuală vizită a liderului PPDA, Andrei Năstase, la Moscova, la indicaţia lui Renato Usatîi. Conform spuselor jurnalistului, vizita va fi mascată ca un eveniment electoral, în cadrul căruia Năstase se va întîlni cu alegătorii. Scopul discuţiilor ar fi ca Andrei Năstase să o convingă pe Maia Sandu ca în schimbul susţinerii în turul II de scrutin, ea să-i graţieze şi să obţină încetarea urmăririi penale pe numele lui Grigore Karamalak şi Renato Usatîi. Totodată, jurnalistul menţionează că în luna septembrie, Andrei Năstase a mai avut o vizită la Moscova, concomitent cu Renato Usatîi, presa a scris atunci că aceştia au avut o întîlnire cu Grigore Karamalak. În cadrul subiectului lipseşte poziţia lui Andrei Năstase. Reporterul menţionează că Andrei Năstase nu a confirmat, dar nici nu a infirmat preconizata sa vizită la Moscova.
    Prin Decizia nr. 27/155 din 17 octombrie 2016, postul de televiziune „Canal 3” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000087 din 07.05.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Canal 3” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000087 din 07.05.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „Canal 3” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000087 din 07.05.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    IV.  Canal 2
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”, partea dominantă a reflectării, de 62,1% (0:05:11), a fost dedicată M. Sandu, fiind urmată de I. Dodon, cu 37,9% (0:03:10).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Canal 2”, PAS a avut cea mai mare pondere – 62,1% (0:05:11), urmat de PSRM – cu 37,9% (0:03:10).
    Maia Sandu şi partidul pe care îl reprezintă au fost mediatizaţi în context pozitiv, neutru şi negativ, iar Igor Dodon şi PSRM au fost reflectaţi pozitiv şi neutru.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost cea dominantă – 62,1%, iar cota bărbaţilor a constituit 37,9%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. Astfel, la 02.11.2016 a fost difuzat un subiect despre o eventuală vizită a liderului PPDA, Andrei Năstase, la Moscova, la indicaţia lui Renato Usatîi. Conform spuselor jurnalistului, vizita va fi mascată ca un eveniment electoral, în cadrul căruia Năstase se va întîlni cu alegătorii. Scopul discuţiilor ar fi ca Andrei Năstase să o convingă pe Maia Sandu ca în schimbul susţinerii în turul II de scrutin, ea să-i graţieze şi să obţină încetarea urmăririi penale pe numele lui Grigore Karamalak şi Renato Usatîi. Totodată, jurnalistul menţionează că în luna septembrie, Andrei Năstase a mai avut o vizită la Moscova, concomitent cu Renato Usatîi, presa a scris atunci că aceştia au avut o întîlnire cu Grigore Karamalak. În cadrul subiectului lipseşte poziţia lui Andrei Năstase. Reporterul menţionează că Andrei Năstase nu a confirmat, dar nici nu a infirmat preconizata sa vizită la Moscova.
    Prin Decizia nr. 27/155 din 17 octombrie 2016, postul de televiziune „Canal 2” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000088 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Canal 2” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000088 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „Canal 2” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000088 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    V.  Publika TV
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Publika TV”, M. Sandu a obţinut cea mai mare pondere de reflectare – 57,5% (0:06:13), fiind urmată de I. Dodon, cu 42,5% (0:04:36).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Publika TV”, PAS a avut o prestaţie de 57,5% (0:06:13), fiind urmat de PSRM – cu 42,5 (0:04:36).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost de 57,5%, iar cota bărbaţilor a constituit 42,5%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex”. Un grup de preoţi, în frunte cu Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Markel, îndeamnă cetăţenii să-l voteze în turul doi pe socialistul Igor Dodon. Ei îşi motivează îndemnul prin faptul că liderul PSRM susţine Biserica ortodoxă, spre deosebire de Maia Sandu, care ar lupta împotriva Bisericii. Mai mult, potrivit preoţilor, fostul ministru al Educaţiei este susţinută de homosexualii din ţara noastră. „Nu vom putea acorda sprijin la votare unui candidat care este făţiş, duşmănos faţă de Biserică. Prezintă, pe bună dreptate, un pericol pentru societatea noastră creştină. Nu o dată şi-a prezentat agresivitatea ei sau intoleranţa agresivă şi extremistă. Ce i-a împiedicat doamnei Maia Sandu icoanele în şcoală?”, a spus Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Markel. Mai mulţi preoţi critică atitudinea Maiei Sandu faţă de Biserică şi de valorile creştine. Preotul Roman Pintelii a declarat că: „Nu am văzut-o să-şi exprime îngrijorarea faţă de elevi, faţă de copii, faţă de starea lor morală, psihică, de educaţia creştinească. Ba dimpotrivă, a lăsat şcoala pe mîna minorităţilor sexuale, prin acea carte ca copiii să fie educaţi în modul de toleranţă faţă de acest păcat mîrşav şi întunecat”. Preoţii au făcut un apel către toţi enoriaşii şi i-au îndemnat să se gîndească înainte de a merge la vot şi să aleagă un preşedinte creştin. „Iubiţi creştini, eu vă îndemn să ieşiţi cu toţii, să vă faceţi datoria de creştin, de cetăţean al Republicii Moldova. Să votaţi corect şi să vă apară în casele voastre soarele dreptăţii”, a declarat preotul Ioan Grigoraş.
    • Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. Astfel, la 02.11.2016 a fost difuzat un subiect despre o eventuală vizită a liderului PPDA, Vasile Năstase, la Moscova, la indicaţia lui Renato Usatîi. Conform spuselor jurnalistului, vizita va fi mascată ca un eveniment electoral, în cadrul căruia Năstase se va întîlni cu alegătorii. Scopul discuţiilor ar fi ca Andrei Năstase să o convingă pe Maia Sandu ca în schimbul susţinerii în turul II de scrutin, ea să-i graţieze şi să obţină încetarea urmăririi penale pe numele lui Grigore Karamalak şi Renato Usatîi. Totodată, jurnalistul menţionează că în luna septembrie, Andrei Năstase a mai avut o vizită la Moscova, concomitent cu Renato Usatîi, presa a scris atunci că aceştia au avut o întîlnire cu Grigore Karamalak. În cadrul subiectului lipseşte poziţia lui Andrei Năstase. Reporterul menţionează că Andrei Năstase nu a confirmat, dar nici nu a infirmat preconizata sa vizită la Moscova.
    Prin Decizia nr. 27/155 din 17 octombrie 2016, postul de televiziune „Publika TV” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000090 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Publika TV” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000090 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „Publika TV” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000090 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    VI. TV 7
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „TV 7”, M. Sandu a fost reflectată în volum de 50,9% (0:09:44), fiind urmată de I. Dodon, cu 49,1% (0:09:24).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „TV 7”,
    PAS a fost mediatizat în volum de 50,9% (0:10:46), fiind urmat de PSRM, cu 49,1% (0:10:24)
    Maia Sandu şi partidul pe care îl reprezintă au fost mediatizaţi în context accentuat pozitiv, iar Igor Dodon şi PSRM au avut parte de o tratare accentuat negativă.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota bărbaţilor a constituit 53,6%, iar cota femeilor – 46,4%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; şi alin. (3) Codul audiovizualului: „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. PAS şi candidatul său la funcţia de şef al statului au fost favorizaţi printr-o mediatizare accentuat pozitivă, iar PSRM şi candidatul acestuia au fost mediatizaţi în context accentuat negativ.
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „TV 7” a fost sancţionat cu avertizare publică pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.10 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului).
    VII. Accent TV
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Accent TV”, M. Sandu a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 60,7% (0:38:46), fiind urmată de I. Dodon, cu 39,3% (0:25:09).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Accent TV”, partea dominantă a reflectării, de 51,2% (0:38:46), a acumulat PAS, fiind urmat de PSRM – cu 48,8% (0:37:00).
    I. Dodon şi partidul pe care îl reprezintă  au fost reflectaţi în context neutru, negativ şi pozitiv, iar M. Sandu şi PAS au fost mediatizaţi în context accentuat negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost de 56,1%, iar cota bărbaţilor a constituit 43,9%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; şi alin. (3) Codul audiovizualului: „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. Astfel, se atestă un dezechilibru între PAS şi candidatul acestuia, M. Sandu, cu celălalt candidat electoral şi subiect politic. PAS şi candidatul său la funcţia de şef al statului au fost mediatizaţi în context accentuat negativ.
    • Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. Astfel, la 04.11.2016 a fost difuzat un subiect despre conferinţa de presă susţinută de un grup de preoţi în frunte cu Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Markel, care îndeamnă cetăţenii să-l voteze pe I. Dodon, ca pe un bun creştin şi patriot, şi invers, să nu o voteze pe M. Sandu, care este necreştină şi nepatriotă: „Încă o dată îndemn creştinii ca nici într-un caz să nu-şi dea votul pentru Maia Sandu, pentru că în sensul acesta ei vin cu aportul său la distrugerea a tot ce numim noi duhovnicie, a tot ce numim noi Biserică, a tot ce numim credinţă”. În cadrul subiectului se mai menţionează că, potrivit declaraţiilor lui Markel, în anul 2013 liderul PAS a introdus în biblioteci cartea „Enciclopedia vieţii” şi a refuzat să o retragă în pofida protestelor părinţilor şi a Bisericii. La 12 august 2013 a interzis să fie aghezmuiţi copiii la festivităţile de 1 septembrie şi la 23 mai 2013, aceasta a votat împreună cu Guvernul concesionarea Aeroportului, adăugînd pagube Bugetului de Stat. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu.
    • Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) şi b) („să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”), art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) şi art. 7 (Radiodifuzorul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale de maximă gravitate) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. La 01.11.2016 a fost difuzat un subiect despre investigaţia efectuată de echipa „Accent TV” cu privire la semnificaţia culorii galbene pe care a ales-o M. Sandu de a merge în turul II de scrutin. Conform lui A. Babaiţev, candidat în ştiinţe filozofice: „Începînd cu sec. al XVI-lea, culoarea galbenă este culoarea trădării, minciunii, invidiei, nepermanenţei, dezonoarei. Pălăriile galbene sînt semnul unor funcţii nerealizate, inele pe pelerine – stigma evreilor, casă galbenă – casă de nebuni”. „În politică, deseori culoarea galbenă se utilizează pentru identificarea trădătorilor şi a celor care fură sau, pur şi simplu, se utilizează culoarea galbenă pentru a oferi negativism unei teme concrete. În anul 1986, culoarea galbenă a preluat o semnificaţie politică. Anume atunci, în iarna anului 1986, pe insula Filipine s-a declanşat ceea ce experţii vor numi mai tîrziu revoluţie artificială. Toate metodele acestei revoluţii, inclusiv purtarea unei panglici galbene, au fost experimentate anume atunci. Doar peste trei ani, în Cehia s-a declanşat Revoluţia Galbenă. O astfel de revoluţie a avut loc în mai multe ţări din Europa. Culoarea galbenă este legată şi de evenimentele care au avut loc în Ucraina, acolo unde s-a declanşat un adevărat război. Şi iată, culoarea galbenă din nou revine în politică. La fel cum în 2005, aceste panglici şi fulare au fost purtate de către Victor Iuşcenko şi Iulia Timoşenko, acum Maia Sandu şi adepţii PPDA fac acelaşi lucru. Unde a ajuns Ucraina cred că nu este nevoie să amintim. Experţii şi analiştii politici se întreabă: ce pregăteşte Maia Sandu? O nouă revoluţie? O revoluţie? Adună o armată pentru a declanşa un val de proteste după rezultatele primului tur? De aceea, misiunea oamenilor cu raţiune este de a nu permite acestor flori otrăvitoare să declanşeze o revoluţie”. Pe tot parcursul subiectului sînt difuzate secvenţe video cu conflicte armate în care apar militari care împuşcă, oraşe devastate etc.
    La 04.11.2016 a fost prezentat un subiect despre declaraţiile a trei studenţi sirieni care îşi fac studiile în Republica Moldova. În cadrul subiectului se afirmă că în toiul campaniei electorale, la o săptămînă înainte de alegeri, pe internet a apărut un film în care studenţi de provenienţă arabă ce se află în ţara noastră îndeamnă oamenii să o voteze pe Maia Sandu. Aceasta s-a întîmplat după ce pe un site de informare din Republica Moldova a apărut o ştire în care se menţionează că Maia Sandu i-ar fi promis cancelarului german Angela Merkel că, în cazul în care cîştigă alegerile, aceasta va primi în Moldova 30.000 de imigranţi sirieni. Conform jurnalistei, în filmul care a apărut pe reţelele de socializare, emigranţii sirieni povestesc despre compatrioţii săi şi despre dorinţa lor de a veni în Republica Moldova. Urmează declaraţiile acestora: „Sirienii nu au unde pleca. De aceea, eu cer autorităţilor din Republica Moldova să-i primească pe oamenii din Siria”; „Noi sîntem un popor foarte prietenos. Poate veţi găsi unu sau cîţiva nebuni şi violenţi. Dar, în marea majoritate, sîntem foarte buni. Aici vom avea o şansă de a supravieţui, de a începe o nouă viaţă”.
    • Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) din Codul audiovizualului. La 03.11.2016 a fost difuzat un subiect în care preşedintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că în turul II de scrutin îl va susţine pe socialistul I. Dodon. Acesta şi-a îndemnat susţinătorii să-l voteze pe I. Dodon. Cu referire la candidatul PAS, M. Sandu, R. Usatîi a declarat că nu poate să o susţină din motivul că aceasta „este un proiect al Cancelariei de la Washington, un proiect al acelor americani care, în prezent, îl protejează pe Plahotniuc”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu, pentru a confirma sau infirma cele declarate de R. Usatîi.
    Este de menţionat că la 02.11.2016, postul de televiziune „Accent TV” a difuzat un subiect în care deputatul PLDM, C. Lucinschi, a clarificat situaţia cu privire la afirmaţiile că M. Sandu a fi un proiect al lui V. Plahotniuc şi al Washingtonului. Conform politicianului, aceasta nu este nici un proiect al lui V. Plahotniuc şi nici a Washingtonului. Mai mult ca atît, Washingtonul nu a investit nici un dolar în campania electorală a M. Sandu. Acestea şi alte declaraţii referitoare la sinceritatea, bunul-simţ şi indiferenţa totală faţă de bani a candidatului PAS au fost expuse de C. Lucinschi în cadrul emisiunii „Дело и принцип”.
    • Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) şi c) („Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”), art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. La 03.11.2016 a fost difuzat subiectul despre declaraţia lui D. Ciubaşenco de a-l susţine pe I. Dodon în turul II: „Eu susţin candidatura lui Igor Dodon în turul II. Îl susţin pe Igor Dodon fără doar şi poate. Aceasta trebuie de făcut, deoarece dacă nu vom alege un candidat de stînga, distrugerea ţării, ceea ce se întîmplă deja de 7 ani, va continua. Maia Sandu astăzi este întruchiparea răului. Ea reprezintă acea putere care în toţi aceşti ani a distrus Moldova. După comportamentul agresiv al susţinătorilor Maiei Sandu deja acum se vede că ei pregătesc un Maidan la Chişinău. Ei împing poporul moldovenesc la un război civic. Eu îi îndemn pe cei care m-au votat în primul tur, pe 13 noiembrie să-l voteze pe Igor Dodon”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu.
    La 03.11.2016 a fost difuzat un subiect despre declaraţiile lui S. Mocanu, preşedintele Mişcării Antimafia. Acesta a declarat: „Plahotniuc, la ora actuală, face campanie pentru Maia Sandu. Dovadă este cum a votat Grozeştiul. Dumneavoastră cum credeţi, că satul de baştină al lui Plahotniuc a votat pentru Maia Sandu fără permisiunea lui. Oamenii lui Plahotniuc au făcut campanie pentru Maia Sandu. Pentru turul II îi mobilizează şi mai mult”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu.
    Prin Decizia nr. 27/155 din 17 octombrie 2016, postul de televiziune „Accent TV” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082905 din 23.12.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Accent TV” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082905 din 23.12.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „Accent TV” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082905 din 23.12.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    VIII. PRO TV CHIŞINĂU
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, liderul PSRM, I. Dodon, a fost mediatizat cu 51,7% (0:17:11), fiind urmat de M. Sandu – cu 48,3% (0:16:03).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, PSRM a acumulat 52,0% (0:18:02), urmat de PAS – cu 48,0% (0:16:38).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota bărbaţilor a fost cea de 52,5%, iar cota femeilor a constituit 47,5%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări de la prevederile legislaţiei electorale.
    IX. Jurnal TV
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, partea dominantă a reflectării în ştiri a fost obţinută de M. Sandu – 56,0% (0:37:27), fiind urmată de I. Dodon, cu 44,0% (0:29:22).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Jurnal TV”, partea dominantă a reflectării, de 55,9% (0:37:32), a acumulat PAS, fiind urmat de PSRM – cu 44,1% (0:29:39).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ, într-un mod dezechilibrat, candidatul PSRM fiind defavorizat, iar candidatul PAS fiind favorizat.
    În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota femeilor a fost de 55,4%, iar cota bărbaţilor a constituit 44,6%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (2) şi alin. (3) Codul audiovizualului: „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. Astfel, se atestă un dezechilibru între PAS şi candidatul acestuia, M. Sandu, cu celălalt candidat electoral şi subiect politic. PAS şi candidatul acestuia la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova au fost mediatizaţi în context evident pozitiv.
    Prin scrisoarea nr. 372-E/04 din 24.11.2016, postul de televiziune „Jurnal TV” a declarat că nu este de acord cu rezultatele monitorizării şi cer ca CCA să adopte o decizie de încetare a examinării raportului de monitorizare a postului  „Jurnal TV”. Ca urmare a examinării scrisorii nominalizate, s-a constatat netemeinicia acesteia.
    Prin Decizia nr. 29/168 din 24 octombrie 2016, postul de televiziune „Jurnal TV” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 073710 din 03.07.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Jurnal TV” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 073710 din 03.07.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „Jurnal TV” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 073710 din 03.07.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului).
    X. N 4
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, M. Sandu a acumulat 52,4% (0:09:41), fiind urmată de I. Dodon – cu 47,6% (0:08:47).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „N 4”, PAS a fost mediatizat 51,9% (0:09:41), fiind urmat de PSRM – cu 48,1% (0:08:59).
    I. Dodon şi partidul pe care îl reprezintă au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ, iar M. Sandu şi PAS au fost reflectaţi în context accentuat pozitiv.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost de 56,6%, iar cota bărbaţilor a constituit 43,4%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la prevederile legislaţiei electorale.
    • Art. 7 alin. (2) şi alin. (3) Codul audiovizualului: „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. Astfel, PAS şi candidatul acestuia la funcţia de şef al statului au fost favorizaţi printr-o mediatizare accentuat pozitivă.
    • Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. La 03.11.2016 a fost difuzat un subiect în care preşedintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că în turul II de scrutin îl va susţine pe socialistul I. Dodon. Acesta şi-a îndemnat susţinătorii să-l voteze pe I. Dodon. Cu referire la candidatul PAS, M. Sandu, R. Usatîi a declarat că nu poate să o susţină din motivul că aceasta „este un proiect al Cancelariei de la Washington, un proiect al acelor americani care, în prezent, îl protejează pe Plahotniuc”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu, pentru a confirma sau infirma cele declarate de R. Usatîi.
    La 04.11.2016 a fost prezentat un subiect despre rezultatele alegerilor din 30 octombrie obţinute de liderul PL, M. Ghimpu. A fost difuzată o secvenţă video în care M. Ghimpu este întrebat de către moderatorul emisiunii dacă nu se gîndeşte la o eventuală demisie de onoare din funcţia de preşedinte PL. M. Ghimpu: „Eu nu sînt Maia Sandu sau Igor Dodon, care au ieşit în turul II, amăgind cetăţenii, că o să mărească pensiile, salariile, lupta cu corupţia. Uitaţi-vă, Maia Sandu spune că va lupta cu corupţia. Cum să lupţi cu corupţia dacă tu eşti înconjurată de cei care au furat Banca de Economii? Şi Dodon, la fel, înconjurat de… El personal… şi încă acela lua credit din Banca de Economii”. Lipseşte poziţia candidaţilor electorali I. Dodon şi M. Sandu.
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „N 4” a fost sancţionat cu avertizare publică pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.11 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului).
    XI. Realitatea TV
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Realitatea TV”, M. Sandu a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 54,9% (0:03:57), fiind urmată de I. Dodon, cu 45,1% (0:03:15).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Realitatea TV”, cea mai mare pondere de reflectare, de 53,1% (0:03:57), a acumulat PAS, fiind urmat de PSRM – cu 46,9% (0:03:29).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ.
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota femeilor a fost de 54,9%, iar cota bărbaţilor a constituit 45,1%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări de la legislaţia electorală.
    XII. Ren Moldova
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, I. Dodon a obţinut 54,1% (0:09:24), fiind urmat de M. Sandu, cu 45,9% (0:07:59).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „Ren Moldova”, PSRM a fost reflectat în volum de 59,1% (0:11:31), urmat de PAS, cu 40,9% (0:07:59). 
    Maia Sandu şi partidul pe care îl reprezintă au fost mediatizaţi în context pozitiv, neutru şi negativ, iar Igor Dodon şi PSRM au fost reflectaţi pozitiv şi neutru.
    În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota bărbaţilor a fost de 59,3%, iar cota femeilor a constituit 40,7%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (2): „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; şi alin. (3) din Codul audiovizualului: „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. Astfel, se atestă un dezechilibru între PSRM şi candidatul acestuia, I. Dodon, cu celălalt candidat electoral şi subiect politic.
    • Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) şi b) („să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”), art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) şi art. 7 (Radiodifuzorul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale de maximă gravitate) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. Astfel, la 02.11.2016 a fost difuzat un subiect despre un video plasat pe internet în care se afirmă că Maia Sandu ar fi membră a Lojei Masonilor. Conform celor declarate de autorul acestui video, Maia Sandu ar fi fost acceptată în rîndurile masonilor pe timpul cînd îşi făcea studiile la Harvard. Tot masonii ar fi decis ca ea să devină preşedinte al Republicii Moldova, primind indicaţii concrete pe care ar fi trebuit să le realizeze: „Если Мая Санду станет президентом страны, Масонские Ложи получат неограниченные возможности внедрять в Молдову программу по стерилизации населения путем вакцинации, уничтожения православия и насаждения всеобщего разврата”. Poziţia Maiei Sandu lipseşte pentru a confirma sau nega conţinutul acestui video. La final se anunţă că Maia Sandu nu a venit cu o reacţie referitor la afirmaţiile făcute acest video.
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „Ren Moldova” a fost sancţionat cu avertizare publică pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000006 din 07.12.12 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), alin. (3), şi alin. (4) lit. a), b) şi c) precum şi art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului).
    XIII. NTV Moldova
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, M. Sandu a avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri – 71,8% (1:02:14), fiind urmată de I. Dodon – cu 28,2% (0:24:28).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „NTV Moldova”, partea dominantă a reflectării, de 67,8% (1:03:13), a acumulat PAS, fiind urmat de PSRM – cu 32,2% (0:30:05).
    I. Dodon şi PSRM au obţinut o prezenţă pozitivă, neutră şi negativă, iar M. Sandu şi PAS au fost mediatizaţi în context accentuat negativ. În perioada de raport, din numărul total de subiecţi politici, cota femeilor a fost cea dominantă – 67,8%, iar cota bărbaţilor a constituit 32,2%. 
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport au fost atestate derogări de la:
    • Art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului: „Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare”; „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial”. Astfel, se atestă un dezechilibru între PAS şi candidatul acestuia, M. Sandu, cu celălalt candidat electoral şi subiect politic. PAS şi candidatul acestuia la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost mediatizaţi în context accentuat negativ.
    • Art. 7 alin. (4) lit. a) („informaţia care compune ştirea să fie veridică”) şi b) („să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri”), art. 10 alin. (5) („Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”) din Codul audiovizualului, cît şi art. 3 („Informaţiile prezentate în cadrul programelor de ştiri şi de actualităţi trebuie să se bazeze pe fapte şi date ale căror veridicitate poate fi stabilită prin metode corespunzătoare de verificare”) şi art. 7 (Radiodifuzorul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvîrşeşte abateri profesionale de maximă gravitate) din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007. La 01.11.2016 a fost difuzat un subiect cu titlul „Rîsurile galbene”, în care se relatează că „Maia Sandu, candidatul PAS, PPDA şi PLDM, a preluat strategiile celui care a adus-o în politică, însă nu şi culorile partidului. Aceasta e singura diferenţă dintre Vlad Filat şi mult mai palida Maia Sandu, care şi-a adjudecat culoarea galbenă în campania electorală. În rest, aceleaşi acţiuni şi tactici, inclusiv atitudinea arogantă şi sfidătoare în raport cu jurnaliştii care îi pun întrebări incomode. În cadrul unei conferinţe de presă, Maia Sandu a ieşit înconjurată de o armată de acoliţi, cu panglici galbene la piept, care şi-au scăldat idolul în laude. La întrebarea unei jurnaliste de la NTV Moldova legată de faptul că susţinerea lui Plahotniuc a contribuit la rezultatele Maiei Sandu, aceasta nu a răspuns, dar a rînjit împreună cu membrii PAS, spunînd: „Iată şi răspunsul la întrebarea dvs.”. Reporter: „Maia Sandu reacţionează astfel la toate întrebările jurnaliştilor care nu reprezintă ocolul său de susţinători. Cînd este întrebată de păcatele sale, ea arată cu degetul spre oponentul său, Igor Dodon, adică exact cum făcea la vremea sa mentorul ei, Vlad Filat. Astfel de cazuri au existat cu duiumul în cariera politică a fostului lider al Maiei Sandu. Nici un alt ortac al Maiei Sandu nu a evoluat mai mult de acest nivel. Ciudată atitudine a unor politicieni scoşi la înaintare peste noapte în numele viitorului european al Republicii Moldova. Mai mult de ură şi duşmănie, aceştia nu au lăsat şi nu au promovat nimic pînă acum. Maia Sandu are ceva în plus. Are meritul de a contribui la legalizarea furtului miliardului de dolari din sistemul bancar. Deşi a votat pentru ca aceşti bani să fie puşi pe umerii cetăţenilor, domnişoara galbenă a politicii moldoveneşti mai vrea bani de la aceştia”. În acest context, este difuzat spotul electoral al candidatului PAS, M. Sandu, în cadrul căruia ea vine cu următorul mesaj: „Vă îndemn să faceţi contribuţii la această campanie. Fiecare după posibilitate. Contribuţiile voastre vor face diferenţa. Prin aceste contribuţii veţi ajuta un candidat onest, integru, să cîştige aceste alegeri. Donaţiile le puteţi face la oficiul PAS sau prin transfer bancar”. În continuare, reporterul vine cu concluzia: „Cu alte cuvinte, Maia Sandu a ridicat mîna pentru ca miliardele furate să devină datorie publică, iar acum întinde mîna ca poporul s-o ajute să fie preşedinte”. Concluzia acesteia este urmată de imagini cu M. Sandu care zîmbeşte, împreună cu susţinătorii săi. Apoi urmează o secvenţă montată cu fraza spusă anterior de M. Sandu: „Iată şi răspunsul la întrebarea dvs.”.
    Subiectul se finalizează cu o apariţie pe ecran a explicaţiei: „A rîde galben = a rîde fals, silit (prefăcîndu-se că se bucură)”. Reporterul vine cu fraza: „A sosit toamna, anotimpul rîsurilor galbene”.
    La 01.11.2016 a fost difuzat un subiect în cadrul căruia se afirmă că „candidatul PAS este succesoarea unui grup de funcţionari corupţi, dornici să preia puterea pentru a scăpa de puşcărie şi de dosare penale. Această idee a prins contur după ce analiştii au identificat că Maia Sandu beneficiază de sprijinul aceloraşi persoane care l-au susţinut pe Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare. Recent, Maia Sandu a devenit protagonista unui film în care este prezentată ascensiunea ei prin minciună în politica moldovenească. Pe parcursul ultimelor luni, dar mai ales în campania electorală, analiştii din tabăra oligarhilor Țopa, dar şi foştii susţinători aprigi ai lui Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare, încearcă să-l prezinte pe candidatul PAS drept lider naţional. Analiştii spun că cetăţenilor li se impune ideea că Sandu este cel mai popular şi cel mai sincer politician doar pentru a-i ascunde trecutul plin de păcate în calitatea sa de ministru al Educaţiei. Autorii unui film realizat de portalul analitic ava.md au menţionat că activitatea Maiei Sandu a demarat chiar de la bun început cu minciuni, atunci cînd Filat a propus-o pentru funcţia de ministru al Educaţiei. În acel moment, cînd Vlad Filat a invitat-o pe economista Sandu să ocupe funcţia, nu se ştie de ce, anume de ministru al Educaţiei, contractul ei cu Banca Mondială deja expirase şi nu a fost prelungit. Cu alte cuvinte, în acea perioadă, Maia Sandu nu era un angajat de succes la o organizaţie financiară globală, ci o americană şomeră, fără perspectivă. Aşadar, invitaţia într-o funcţie în Guvernul patriei relativ uitate a fost o salvare pentru ea. Autorii filmului susţin că şi aderarea Maiei Sandu la PLDM a fost un joc de minciuni, care trădează lipsa de sinceritate a candidatei. În data de 7 septembrie 2014, Maia Sandu a anunţat public despre aderarea la PLDM”. Urmează secvenţa video în care M. Sandu anunţă că va adera la PLDM: „Aleg şi eu să devin membru al echipei PLDM pentru a contribui la mişcarea înainte a ţării”.
    În continuare, reporterul susţine că în campania parlamentară din 2014, Maia Sandu a făcut agitaţie electorală şi a încercat să convingă oamenii că PLDM este cel mai bun, dar tăcea despre legalizarea furtului miliardului din sistemul bancar şi concesionarea Aeroportului, pentru care şi-a dat votul. Urmează o secvenţă din arhivă în care M. Sandu vine cu următorul mesaj: „Eu sînt aici în calitate de candidat pe lista PLDM. Anume această guvernare a făcut cel mai mult pentru parcursul european al ţării. PLDM a fost locomotiva acestei guvernări pe calea integrării europene”. În continuare, reporterul vine să accentueze că deja după un an, M. Sandu a schimbat macazul. În 2015, cînd Filat nu mai era prim-ministru, actuala candidată pentru şefia statului spunea, în cadrul unei emisiuni, că nu este membru PLDM. Autorii filmului susţin că Maia Sandu s-a dezis total de declaraţiile sale privind aderarea la PLDM, după ce Filat a fost arestat (secvenţă din film, melodie dramatică pe fundal şi culori alb-negru). O poziţie unică. Maia Sandu a fost membru PLDM şi, în acelaşi timp, nu a fost membru PLDM. După arestarea lui Filat şi trecerea PLDM în opoziţie, Maia Sandu a făcut, rapid, alegerea: Nu am fost. Nu am făcut parte. Nu am fost implicată. Convinsă în 2014 că doar PLDM poate duce Moldova spre un viitor mai bun, în decembrie 2015 ea s-a declarat dezamăgită de clasa politică, anunţînd că lansează o nouă mişcare pentru crearea unui nou partid politic. Se dă secvenţă video din arhivă în care M. Sandu declară: „Să pornim o mişcare care să demoleze sistemul corupt, să aducă o clasă politică nouă”. Reporterul face trimitere la mai mulţi analişti politici care nu cred în sinceritatea ei, cu atît mai mult că astăzi ea este înconjurată de foştii susţinători ai fostului ei şef de partid Vlad Filat. Recent, mai mulţi deputaţi din primul Parlament şi-au exprimat susţinerea pentru candidatul PAS, accentuînd că Sandu nu ar avea pe nimeni în spate: „Maia Sandu nu reprezintă un partid şi nu reprezintă un grup de partide. Maia Sandu reprezintă poporul Republicii Moldova”. Aceleaşi forţe care au stat în spatele lui Filat o susţin acum pe Sandu, iar toată operaţiunea politică ce o are drept element central pe Maia Sandu este îndreptată spre reanimarea fostului PLDM, indiferent de forma şi denumirea pe care le va adopta. Spre finele subiectului este prezentată fraza M. Sandu în care susţine: „Eu sînt aici în calitate de candidat pe lista PLDM. Anume această guvernare a făcut cel mai mult pentru parcursul european al ţării. PLDM a fost locomotiva acestei guvernări pe calea integrării europene”.
    La 02.11.2016 a fost difuzat subiectul cu titlul „Sandu cerşeşte voturile tinerilor”, în cadrul căruia se relatează despre nemulţumire M. Sandu de participarea slabă a tinerilor la scrutinul din 30 octombrie 2016. Jurnalistul vine cu comentariile că liderul PAS constată că studenţii au manifestat indiferenţă şi nu au mers la urnele de votare din cauză că sînt decepţionaţi şi dezamăgiţi de situaţia din ţară. Pe de altă parte, experţii în educaţie consideră că actualii studenţi sînt tinerii care au susţinut bacalaureatul în timp ce Maia Sandu era ministru al Educaţiei şi îşi amintesc de reformele draconice pe care le-a promovat în raport cu ei. Mai mult, au fost organizate şi proteste împotriva actualului candidat PAS, PPDA şi PLDM. Maia Sandu şi-a exprimat nemulţumirea faţă de pasivitatea acestei categorii de alegători. În opinia ei, de vină ar fi dezamăgirea tinerei generaţii de situaţia din ţară. În acest sens, sînt difuzate secvenţe în care M. Sandu îşi exprimă poziţia vizavi de rata mică a participării tinerilor la votare: „Tinerii sînt decepţionaţi. O parte din ei, o bună parte sînt plecaţi peste hotare tocmai din motiv că acasă se trăieşte foarte greu”. Această declaraţie a M. Sandu reporterul o comentează precum că oamenii care au lucrat în domeniu în perioada în care liberal-democrata Maia Sandu conducea domeniul educaţiei spun că tinerii şi studenţii despre care astăzi vorbeşte candidatul pentru funcţia de preşedinte Maia Sandu sînt foştii elevi din acea perioadă. Condiţiile dure, impuse atunci elevilor de către Maia Sandu, i-au descurajat pe mii de tineri. Lăsaţi fără atestate şi diplome, ei au fost nevoiţi să plece din ţară. În continuare este dată sincron opinia „unui lucrător didactic”: „Copiii au plecat deoarece au văzut metoda barbară cu care se luptă guvernanţii cu ei, şi anume Maia Sandu. Asta este o metodă barbară, deoarece copiii trebuie susţinuţi. Mai întîi trebuia copiii susţinuţi, după asta să li se aplice camerele astea. Eu spun înc-o dată: Noi aveam nevoie de reforma în educaţie, dar nu a tăia de la coadă”. Pentru o continuitate a gîndurilor, reporterul menţionează că metodele Maiei Sandu sînt aplicate şi astăzi de către guvernare. Iată cum o pomenesc pe ministrul Educaţiei, Maia Sandu, tinerii şi părinţii cînd îşi amintesc despre zeci de kilometri parcurşi pe jos, pe ploaie şi ninsoare, pentru a ajunge la şcoala din altă localitate, după ce satul lor a fost lăsat fără educaţie. Ideile preluate de Maia Sandu din Occident au lăsat sute de localităţi fără şcoală, iar tinerii pe care s-a supărat Maia Sandu pentru pasivitatea la alegeri pleacă din satele fără şcoală tocmai pentru că le-a fost furată perspectiva acasă. Mandatul de ministru al Maiei Sandu în guvernele Filat şi Leancă au fost însoţite mereu de proteste ale tinerilor. După ce i-a provocat să o urască, acum le cerşeşte votul (imagini din arhivă în care tinerii strigă „Jos Maia Sandu! Demisia!”). Urmează fraza M. Sandu: „Şi vreau să le spun că-i aşteptăm şi la scrutinul în turul II, pe 13 noiembrie”. Aceasta este însoţită de difuzarea unor imagini din arhivă în care tinerii strigă în cor: „Nu vrem camere la BAC! Maia Sandu jos!”. În acest context, se dă sincron: „Maia Sandu şi-a adus aminte de tineri în campania electorală. Unde era Maia Sandu cînd sute de părinţi plîngeau şi solicitau o întîlnire cu dumneaei la Ministerul Educaţiei? Copiii, avînd note negative la bacalaureat, nu ştiau ce să facă. Şi-a adus aminte de tineri în momentul în care are nevoie de voturi. Doamnă Maia Sandu, nu cerşiţi votul de la tineri pentru că n-o să-l primiţi”. La finele subiectului, reporterul vine să specifice că Maia Sandu a fost ministru al Educaţiei în perioada 2012-2015.
    Tot la 02.11.2016 a fost difuzat subiectul cu titlul „Groparul şcolilor nu poate fi preşedinte”. În cadrul subiectului se menţionează că M. Sandu a promovat reforme ce au dus la închiderea a sute de şcoli din toată ţara şi i-au determinat pe tineri să ia drumul pribegiei. De aceea, nu merită să fie preşedinte. De această părere sînt oamenii care au criticat-o pe Maia Sandu şi pentru modul în care au fost organizate examenele de bacalaureat. Ei spun că, din cauza camerelor de supraveghere, încă în anul 2012 zeci de mii de tineri au abandonat studiile şi au plecat la muncă peste hotare. Reforma privind optimizarea instituţiilor de învăţămînt, iniţiată de către Maia Sandu, a fost primită cu multă reticenţă de către elevi şi părinţi şi a scandalizat întreaga societate. În continuare sînt date sincroane cu cîţiva cetăţeni nemulţumiţi de „acţiunile” M. Sandu: „Sandu a închis şcolile în toată ţara. 50 de mii de copii nu au unde să înveţe. Unde-i logica? Unde sînt şcolile?”; „Toţi o critică, fiindcă ori cu camerele de luat de vederi, ori fără camera de luat vederi, care au plătit şi au băgat bani, aceia vor băga şi mai departe. Pur şi simplu, buznăresc părinţii pînă la urmă. Dacă va face aşa şi mai departe, mulţi nu vor învăţa şi viitorul nostru se va stinge”; „Din cauza reformelor făcute de Maia Sandu, mulţi tineri nu susţin examenele de BAC şi sînt nevoiţi să plece la negru peste hotare. În rezultat se primeşte un haos în ţara noastră”. În continuare, reporterul a declarat că sînt şi oameni care nu au uitat că Maia Sandu este succesoarea unui grup de funcţionari corupţi, inclusiv a fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă. Declaraţiile acestuia sînt urmate de un sincron: „Maia Sandu a lucrat la bancă şi în Guvernul condus de Filat. Cum poate ea să lupte împotriva corupţiei dacă a fost în aceeaşi structură? Atunci ea a fost sub conducerea lui Filat, iar acum – sub conducerea lui Plahotniuc. Nu va fi nici o schimbare dacă ea va deveni preşedinte”. La finele subiectului, drept concluzie reporterul afirmă: „de asemenea, oamenii spun că au înţeles că Maia Sandu este un politician condus de forţe externe, care nu face altceva decît să promoveze interese obscure. Candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de preşedinte al ţării a fost membru al guvernelor conduse de Vlad Filat, Chiril Gaburici şi Iurie Leancă. Mai mulţi reprezentanţi ai partidelor de stînga au declarat că Maia Sandu este un proiect al Occidentului şi a fost lansat pentru a consolida influenţa SUA şi UE în Republica Moldova”.
    Un alt subiect difuzat la 02.11.2016, cu titlul „Minciuna, arma saltimbancilor”, vine să accentueze că ura şi frica sînt pilonii pe care se ţine strategia candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM pentru funcţia de şef al statului. Pentru că Maia Sandu intră în turul doi al alegerilor cu un handicap de peste 11 la sută dintre voturi, iar stafful acesteia este conştient că acesta nu poate fi depăşit, presa ancorată în promovarea succesoarei lui Filat recurge la falsuri grosolane. Pentru asta, la înaintare au fost scoşi cei mai buni şi mai învechiţi în acest tip de meserie. Ei vor să-i convingă pe tineri că dacă Maia Sandu nu va fi preşedinte, în ţara noastră va veni apocalipsa. Falsificarea culorilor, schimbarea accentelor, denaturarea faptelor – acest arsenal este utilizat frecvent şi abil de către unii angajaţi ai trusturilor media controlate de clanurile oligarhice. În continuare este dat un sincron cu Constantin Cheianu din cadrul emisiunii „Mai pe scurt”: „Trebuie să ştiţi că dacă-l vom alege pe Dodon, Romînia o să se uite cu totul altfel la noi, cei care vrem paşapoarte romîneşti”. Ca urmare la cele spuse de Cheianu, reporterul vine cu replica: Constantin Cheianu de la Jurnal TV, televiziune controlată de condamnaţii revanşarzi Victor şi Viorel Țopa, vrea să-i determine pe tineri să o voteze pe Maia Sandu, nu cu argumente de ordin social-economic, ci cu absurdităţi. Iată ce spunea acelaşi Cheianu despre Maia Sandu cu patru luni înainte de alegerile prezidenţiale, după ce au fost făcute publice rezultatele unui sondaj sociologic în care partidul Maiei Sandu era pe locul doi în topul preferinţelor electorale. În continuare este difuzat un alt sincron cu C. Cheianu din cadrul aceleiaşi emisiuni din arhivă: „Dvs. vă vine a crede că un partid care a fost înregistrat cu o lună în urmă la Ministerul Justiţiei poate ajunge atît de repede pe locul doi în preferinţele moldovenilor? Îi umflăm artificial ratingul Maiei Sandu. În primul tur, la 30 octombrie, ea cu greu trece-n turul II şi-acolo nu are cum să-l bată pe Dodon. Maia Sandu nici măcar nu trece-n turul II, deoarece Plahotniuc o să bage tot felul de Leancă, Ghileţchi şi alţii care să rupă voturi de pe dreapta”. Drept concluzie, reporterul încheie subiectul cu ideea că acum nici „Cheianu şi nici alţi susţinători ai Maiei Sandu nu mai sînt surprinşi de faptul că aceasta a ajuns în turul II al alegerilor şi nimeni nu le cere socoteală saltimbancilor, pentru că una au zis acum patru luni şi alta fumează acum. Asta îi încurajează pe cei din urmă să ia cu asalt noi culmi în materie de falsificare a adevărului şi de inducere a fricii şi urii”.
    La 03.11.2016 a fost difuzat subiectul cu titlul „Masca de manager occidental a Maiei”, în cadrul căruia se afirmă că sub masca unui manager de înaltă clasă, cu studii în America, a Maiei Sandu, care promite să lupte împotriva corupţiei, se ascunde un politician care vrea să promoveze doar interese de grup. De această părere sînt mai mulţi experţi care pun la îndoială sinceritatea şi corectitudinea candidatului comun al PAS, PPDA şi PLDM. Asta pentru că acţiunile Maiei Sandu sînt parcă trase la indigo cu cele ale fostului ei şef de partid, Vlad Filat… Deşi susţinea că se bazează exclusiv pe calităţile profesionale ale angajaţilor, aşa cum se practică în Occident, Maia Sandu a acţionat diametral opus. A promovat în sistemul educaţiei cadre nu în baza calităţilor profesionale, ci pe criterii politice. Tocmai 9 rectori ai universităţilor din Moldova, membri ai PLDM, au ajuns în aceste funcţii în perioada cînd Maia Sandu era ministru al Educaţiei. Reprezentanţii mediului academic susţin că Maia Sandu nu a renunţat la această practică nici acum. Candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM este însoţit la multe dintre întîlnirile cu alegătorii de către persoane din conducerea instituţiilor de învăţămînt. În perioada cît s-a aflat la conducerea Ministerului Educaţiei, Maia Sandu a numit pe criterii politice şi directori de şcoli. Cel mai relevant exemplu în acest sens este Liceul „Dante Alighieri” din capitală. În mai 2014, colectivul pedagogic al instituţiei a pornit un adevărat război împotriva Ministerului. Asta după ce, sub conducerea Maiei Sandu, la liceu a fost adus un nou director, fără o consultare cu liceenii şi colectivul de profesori. În demersul lor expediat ministrului Educaţiei, Maia Sandu, profesorii au precizat atunci că noul manager a fost numit în urma unui concurs fraudat, deoarece la mijloc au existat interesele PLDM-ului. Nici deschiderea şcolilor şi grădiniţelor sau alte manifestaţii şcolare la care participa ministrul Educaţiei nu erau lipsite de implicarea partidului care a promovat-o în acest post. De exemplu, în cazul grădiniţei din satul Țînţăreni, raionul Teleneşti, în iarna anului 2013, sediul instituţiei preşcolare a fost ornat cu elemente verzi, inclusiv panglica de la intrare. Aceasta a fost tăiată de către preşedintele PLDM, Vlad Filat, şi nu de ministrul Educaţiei. În continuare este difuzată o secvenţă din arhivă din 2013, în care M. Sandu afirmă: „Cu efort comun, deci mai multă lume dacă se implică, şi noi de la Guvern, dar şi comunitatea…”. În continuare, reporterul vine şi cu alte argumente: Şi mai grav este că, în acel moment, şeful de partid al Maiei Sandu fusese demis din postul de prim-ministru pentru corupţie. Ministrul Educaţiei l-a considerat un exemplu demn de urmat de către tînăra generaţie, din moment ce i-a oferit nu doar dreptul de a tăia panglica, ci şi să ţină un discurs în faţa copiilor. Este o încălcare gravă a Codului învăţămîntului, susţin reprezentanţii mediului academic. Potrivit editorialistului Nicu Goncear, PPDA, PAS şi PLDM, care au desemnat-o pe Maia Sandu candidatul comun pentru funcţia de preşedinte al ţării, reprezintă, la un loc, o reeditare a fostului partid condus de Vlad Filat. Succesoarea fostului premier demis pentru corupţie şi condamnat pentru trafic de influenţă acţionează în actuala campanie exact cum o făcea predecesorul său. Iată de ce mediul profesoral pune la îndoială sinceritatea şi integritatea Maiei Sandu. De caracterul revanşard al proiectului de revenire la putere a oligarhilor verzi, vopsiţi peste noapte în galben, se poate judeca inclusiv din atitudinea plină de sensibilitate a Maiei Sandu faţă de Filat, care a avut ecou pînă în Penitenciarul nr. 13 din capitală. La finele subiectului este prezentată o secvenţă din arhivă din 2015 cînd M. Sandu declara: „Nu ştiu în ce măsură este vinovat. Dl Filat nu va avea parte de un proces corect”.
    La 04.11.2016 a fost prezentat un subiect despre declaraţiile a trei studenţi sirieni care îşi fac studiile în Republica Moldova. În cadrul subiectului se afirmă că în toiul campaniei electorale, la o săptămînă înainte de alegeri, pe internet a apărut un film în care studenţi de provenienţă arabă ce se află în ţara noastră îndeamnă oamenii să o voteze pe Maia Sandu. Aceasta s-a întîmplat după ce pe un site de informare din Republica Moldova a apărut o ştire în care se menţionează că Maia Sandu i-ar fi promis cancelarului german Angela Merkel că, în cazul în care cîştigă alegerile, aceasta va primi în Moldova 30.000 de imigranţi sirieni. Conform jurnalistei, în filmul care a apărut pe reţelele de socializare, emigranţii sirieni povestesc despre compatrioţii săi şi despre dorinţa lor de a veni în Republica Moldova. Urmează declaraţiile acestora: „Sirienii nu au unde pleca. De aceea, eu cer autorităţilor din Republica Moldova să-i primească pe oamenii din Siria”; „Noi sîntem un popor foarte prietenos. Poate veţi găsi unu sau cîţiva nebuni şi violenţi. Dar, în marea majoritate, sîntem foarte buni. Aici vom avea o şansă de a supravieţui, de a începe o nouă viaţă”. La finalul subiectului, reporterul concluzionează că mii de oameni din Siria îşi leagă speranţele de victoria Maiei Sandu la alegerile din 13 noiembrie, numai că nu toţi dintre aceştia sînt gata să se adapteze modelului e viaţă al moldovenilor.
    • Art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex”. La 04.11.2016 a fost difuzat un subiect cu titlul „Sandu, promotorul homosexualilor”, în cadrul căruia se relatează despre un grup de preoţi care îi îndeamnă pe enoriaşi să nu voteze pentru Maia Sandu în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. Ei atenţionează că aceasta reprezintă un pericol major pentru valorile creştine şi este un duşman al Bisericii. Drept argument, reprezentanţii clerului au invocat decizia Ministerului Educaţiei de acum trei ani, condus pe atunci de Maia Sandu, privind interzicerea icoanelor şi a capelelor în şcoli. Preoţii s-au arătat îngrijoraţi şi de susţinerea reciprocă dintre candidatul comun al PAS, PPDA şi PLDM şi comunitatea LGBT. Grupul de preoţi a amintit despre introducerea în bibliotecile şcolare, în anul 2013, la iniţiativa Ministerului Educaţiei a Enciclopediei „Viaţa Sexuală”, pe care slujitorii bisericii o consideră nocivă pentru elevi şi copii. În pofida nenumăratelor proteste ale preoţilor şi părinţilor, ministrul Educaţiei de atunci, Maia Sandu, a refuzat să retragă cartea din biblioteci. Astfel, în acest sens episcopul Markel se adresează către enoriaşi cu următorul mesaj: „Aduceţi-vă aminte cîtă vîlvă a trezit în societate introducerea acestei cărţi, pe bună dreptate, păcătoase, pe bună dreptate, nocive, poze spurcate se aflau pe paginile ei şi închipuiţi-vă că această carte trebuia să se aşeze pe banca elevilor, începînd cu clasa a patra. Numai într-o minte fără de minte putea să încolţească un proiect ca şi acesta”. În continuare, reporterul accentuează că un an mai tîrziu, Maia Sandu a interzis ca la festivitatea de 1 septembrie să fie rostite rugăciuni, a interzis icoanele şi capelele în şcoli. În schimb, şi-a manifestat sprijinul pentru comunitatea lesbienelor şi homosexualilor. Urmează sincron din cadrul conferinţei în care episcopul Markel declară că: „Maia Sandu este primul candidat în istoria Moldovei care este susţinută public de activiştii homosexuali, de lesbiene, de bisexuali şi de transexuali. Să ştiţi că nimic nu este surprinzător în această activitate de susţinere a ei, pentru că dînsa a declarat public că societatea trebuie să tolereze aceste grupări ale minorităţilor sexuale, dar cei care nu le tolerează, adică noi cu dvs., sîntem bolnavi şi trebuie să fim trataţi în spiritul de toleranţă faţă de ele”. Un alt preot susţine că: „N-am auzit-o să-şi exprime îngrijorarea faţă de elevi, copii, faţă de starea lor morală, psihică, faţă de educaţia creştinească, ba dimpotrivă, a lăsat şcoala pe mîna minorităţilor sexuale prin acea carte ca copiii să fie educaţi în modul de toleranţă faţă de acest păcat mîrşav şi întunecat. Ca mulţumire, iată ei acum, homosexualii şi lesbienele, o susţin la alegeri”.
    • Art. 7 alin. (4) lit. c) Codul audiovizualului: „Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît: în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”. La 03.11.2016 a fost difuzat un subiect în care preşedintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că în turul II de scrutin îl va susţine pe socialistul I. Dodon. Acesta şi-a îndemnat susţinătorii să-l voteze pe I. Dodon. Cu referire la candidatul PAS, M. Sandu, R. Usatîi a declarat că nu poate să o susţină din motivul că aceasta „este un proiect al Cancelariei de la Washington, un proiect al acelor americani care, în prezent, îl protejează pe Plahotniuc”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu, pentru a confirma sau infirma cele declarate de R. Usatîi.
    La 03.11.2016 a fost difuzat un subiect despre declaraţiile lui S. Mocanu, preşedintele Mişcării Antimafia. Acesta a declarat: „Plahotniuc, la ora actuală, face campanie pentru Maia Sandu. Dovadă este cum a votat Grozeştiul. Dumneavoastră cum credeţi, că satul de baştină al lui Plahotniuc a votat pentru Maia Sandu fără permisiunea lui. Oamenii lui Plahotniuc au făcut campanie pentru Maia Sandu. Pentru turul II îi mobilizează şi mai mult”. Lipseşte poziţia liderului PAS, M. Sandu.
    La 04.11.2016 a fost difuzat subiectul cu titlul „Teroarea electorală în unele universităţi”, în cadrul căruia se afirmă că studenţii mai multor universităţi sînt forţaţi să iasă la votare în data de 13 noiembrie pentru a vota în favoarea Maiei Sandu. Ei sînt ameninţaţi că, în cazul în care nu se vor conforma, nu vor putea susţine sesiunile de examene. Printre tineri se află şi o studentă de la USM. Ea a spus că decanul le-ar fi promis că, în cazul în care vor ţine cont de aceste somaţii, vor primi o zi de odihnă şi vor fi favorizaţi la examene. Tinerii cu drept de vot din instituţiile de învăţămînt sînt supuşi presiunilor din partea susţinătorilor Maiei Sandu. Agenţii acesteia de prin universităţi fac agitaţie în sălile de studii şi obligă tinerii să iasă la votare. Mai mulţi studenţi sînt revoltaţi de presiunile ce sînt exercitate asupra lor. Articolul 131 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, aprobat încă în 2014, cînd la conducerea instituţiei se afla Maia Sandu, interzice propaganda politică în procesul educaţional. Profesorilor le este interzis să implice elevii şi studenţii în acţiuni politice. Lipseşte poziţia M. Sandu.
    Prin Decizia nr. 27/155 din 17 octombrie 2016, postul de televiziune „NTV Moldova” a fost avertizat public pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000094 din 08.12.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 30/173 din 28 octombrie 2016, postul de televiziune „NTV Moldova” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000094 din 08.12.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului).
    Prin Decizia nr. 31/180 din 11 noiembrie 2016, postul de televiziune „NTV Moldova” a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5400 de lei pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000094 din 08.12.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), alin. (3), şi alin. (4) lit. a), b) şi c), precum şi art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului).
    XIV. RTR Moldova
    În cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, I. Dodon a fost mediatizat în volum de 59,4% (0:05:58), iar M. Sandu a fost reflectată în volum de 40,6% (0:04:05).
    Din volumul total al subiecţilor politici reflectaţi în cadrul principalului buletin informativ al postului de televiziune „RTR Moldova”, partea dominantă a reflectării, de 64,0% (0:07:16), a fost acumulată PSRM, urmat de PAS, cu 36,0% (0:04:05).
    Candidaţii electorali I. Dodon şi M. Sandu, precum şi subiecţii politici PSRM şi PAS au fost mediatizaţi în context neutru, pozitiv şi negativ
    În perioada de raport, din numărul total de candidaţi electorali, cota bărbaţilor a fost cea dominantă – 60,8%, iar cota femeilor a constituit 39,2%.
    Urmare a analizei cantitative şi calitative, în perioada de raport nu au fost atestate derogări de la legislaţia în vigoare.
    În cadrul şedinţei publice, membrii CCA au constatat că postul public de televiziune „Moldova-1” şi postul „PRO TV CHIŞINĂU” au reflectat echitabil, echilibrat şi imparţial candidaţii electorali implicaţi în cursa prezidenţială, iar posturile de televiziune „Realitatea TV” şi „RTR Moldova” au avut un comportament relativ echilibrat.
    „Publika TV”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „TV 7” şi „NTV Moldova” nu au respectat pluralismul sociopolitic şi de opinie, au reflectat tendenţios (favorizînd/defavorizînd) candidaţii electorali. La posturile de televiziune „NTV Moldova”, „Ren Moldova” şi „Accent TV”, o serie de informaţii care au compus ştirile nu au fost veridice, fiind deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare, cît şi prin titlurile ştirilor în cauză. Postul TV „Prime” a prezentat un singur material des­pre dias­po­ra siri­a­nă din Republica Mol­do­va care ar susţine-o la alegerile prezidenţiale pe Maia San­du, prin care a fost deformat sensul realităţii.
    Ca urmare a celor constatate, membrii CCA au propus sancţionarea posturilor „Publika TV”, „Jurnal TV”, „Accent TV” şi „NTV Moldova” cu suspendarea publicității pentru o perioadă de 72 de ore, pentru postul „TV 7” – amendă minimă, iar posturilor „Prime” și „REN Moldova” – amendă maximă. Membrul CCA, O. GUŢUŢUI, a propus suspendarea publicității pentru o perioadă de 72 de ore inclusiv pentru  postul TV „Prime”.
    În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului, ale Statutului CCA, ale Codului electoral, ale Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, ale Deciziei CCA nr. 25/145 din 26.09.2016, şi ca urmare a examinării Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    1. A aproba Raportul de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2016 (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. DUCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
    2. A aplica amendă în valoare de 5400 de lei „General Media Group Corp” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Prime”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000089 din 24.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA şi D. VICOL; CONTRA – (1) –  O. GUŢUŢUI; ABȚINERI – (1) – M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    3. A retrage dreptul de a difuza anunţuri publicitare pentru o perioadă de 72 ore „General Media Group Corp” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Publika TV”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000090 din 25.09.2014 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. DUCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
    4. A aplica amendă în valoare de 1800 de lei „Analiticmedia – Grup” S.A., fondatoarea postului de televiziune „TV 7”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.10 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului (PRO – (5) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA şi D. VICOL; CONTRA – (3) –  N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI şi C. DUCA; ABȚINERI – (1) – M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    5. A retrage dreptul de a difuza anunţuri publicitare pentru o perioadă de 72 ore „TELESISTEM TV” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Accent TV”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 082905 din 23.12.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. c) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. DUCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ  şi D. VICOL).
    6. A retrage dreptul de a difuza anunţuri publicitare pentru o perioadă de 72 ore „JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 073710 din 03.07.2009 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (8) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. DUCA şi D. VICOL; ABȚINERI – (1) – M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    7. A aplica amendă în valoare de 5400 de lei „TELEPROIECT” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Ren Moldova”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000006 din 07.12.12 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), alin. (3), şi alin. (4) lit. a), b) şi c) precum şi art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. DUCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ  şi D. VICOL).
    8. A retrage dreptul de a difuza anunţuri publicitare pentru o perioadă de 72 ore P.P. „Exclusiv Media” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”, pentru derogări repetate de la pct. 3.1 lit. a) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000094 din 08.12.2015 (nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2), alin. (3), şi alin. (4) lit. a), b) şi c), precum şi art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. f) şi alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. DUCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ  şi D. VICOL).
    9. Datele bancare pentru achitarea amenzilor (amenda va fi achitată în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă a prezentei decizii):
    Cod fiscal: 1006601000037
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
    Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 7
    Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
    „XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 „Regulamentul cu privire la Transferul de credit” (cod numeric);
    „LLLL” – cod ce descifrează codul localităţii conform CUATM (cod numeric).
    10. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) din Codul audiovizualului şi ale Deciziei CCA nr. 96 din 17.10.2008, la data aducerii la cunoştinţă (primirea prin scrisoare recomandată a deciziei), posturile de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” şi „NTV Moldova” vor executa prezenta decizie, vor înlătura derogările atestate şi vor comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în vigoare.
    11. Decizia respectivă este executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorului vizat prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
    12. Posturile de televiziune „Prime”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” şi „NTV Moldova” vor prezenta, în termen de 5 zile, din momentul aducerii la cunoştinţă a prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în vederea lichidării încălcărilor atestate.
    13. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Codul audiovizualului, prezenta decizie poate fi contestată direct în instanţa de judecată, fără a fi necesară formularea unei plîngeri prealabile.
    14. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare TV şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
    15. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                             Dinu CIOCAN


    Nr. 32/185. Chişinău, 25 noiembrie 2016.