DPO2475/2016
ID intern unic:  367854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2475
din  29.11.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ion SCOARȚĂ
Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 860
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul transporturilor, contribuţie la sporirea eficienţei utilizării mijloacelor de transport și activitate managerială intensă, domnului Ion SCOARȚĂ, director al Societății cu Răspundere Limitată „TIMSCOR-COM”, i  se  conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2475-VII. Chişinău, 29 noiembrie 2016.