DPO2486/2016
ID intern unic:  367865
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2486
din  05.12.2016
privind eliberarea domnului Iurie RICHICINSCHI
din funcţia de director adjunct al Serviciului
de Protecție și Pază de Stat
Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 871     Data intrarii in vigoare : 05.12.2016
    În temeiul art. 88  lit. j) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.8 alin. (2) din Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Domnul Iurie RICHICINSCHI se eliberează din funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, conform cererii depuse.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2486-VII. Chişinău, 5 decembrie 2016.