HGO1294/2016
ID intern unic:  367882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1294
din  05.12.2016
privind aprobarea proiectului legii
bugetului de stat pe anul 2017
Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 1391
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul finanțelor                                                 Octavian Armașu
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari

    Nr. 1294. Chişinău, 5 decembrie 2016.