OMFC140/2016
ID intern unic:  367888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 140
din  08.11.2016

privind abrogarea Regulamentului cu privire la aplicarea taxei

pe valoarea adăugată, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.586 din 1 noiembrie 1999

Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 2075
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 1154
din 29 noiembrie 2016
ministru ______ Vladimir Cebotari 
    În vederea aplicării corecte a legislației fiscale, aprobate pentru anul 2016 conform Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17 iunie 2016,

ORDON:

    Se abrogă Regulamentul Ministerului Finanțelor nr.586 din 1 noiembrie 1999 cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu numărul 96 din 17 ianuarie 1999.

    MINISTRUL FINANŢELOR                            Octavian ARMAŞU

    Nr. 140. Chişinău, 8 noiembrie 2016.