OIFPSM1289/2016
ID intern unic:  367923
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1289
din  06.12.2016
cu privire la aprobarea formularelor de citații
Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 2095     Data intrarii in vigoare : 06.12.2016
    MODIFICAT
    OIFPS207 din 24.02.17, MO85-91/24.03.17 art.618; în vigoare 01.04.17


    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și în scopul executării prevederilor art. 226 și art. 243 din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă formularele:
    - Citație privind examinarea cazului de încălcare a legislației (anexa nr. 1);
    - Citație la Serviciul Fiscal de Stat (anexa nr. 2);
    - Citație bancară (anexa nr. 3).
    [Pct.1 modificat prin OIFPS207 din 24.02.17, MO85-91/24.03.17 art.618; în vigoare 01.04.17]
    2. Se stabilește că:
    a) Citațiile privind examinarea cazului de încălcare a legislației, citațiile la Serviciul Fiscal de Stat și citațiile bancare se întocmesc în 2 exemplare, unul dintre care se înmânează/ expediază recomandat persoanei citate, iar altul se anexează la materialele aferente;
    [Pct.2 lit.a) modificată prin OIFPS207 din 24.02.17, MO85-91/24.03.17 art.618; în vigoare 01.04.17]
    b) Evidența citațiilor privind examinarea cazului de încălcare a legislației, a citațiilor la Serviciul Fiscal de Stat și a citațiilor bancare se ține în Registrul de evidență a citațiilor (anexa nr.4).
    [Pct.2 lit.b) modificată prin OIFPS207 din 24.02.17, MO85-91/24.03.17 art.618; în vigoare 01.04.17]
    3. Direcția economico-financiară din cadrul IFPS va asigura subdiviziunile structurale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu formularele citațiilor aprobate.
    4. Se abrogă Ordinul IFPS nr. 295 din 2 mai 2012 cu privire la aprobarea modelelor de citații și Ordinul IFPS nr. 459 din 28 iunie 2012 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 2 mai 2012.
    5. Subdiviziunile structurale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în procesul activității, vor utiliza formulare-tip de citații de modelul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 295 din 2 mai 2012 până la epuizarea stocului disponibil.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.
    7. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 1289. Chişinău, 6 decembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS207 din 24.02.17, MO85-91/24.03.17 art.618; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.3

    anexa nr.4