DPO2527/2016
ID intern unic:  368047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2527
din  19.12.2016
privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori
ai Centrului Național Anticorupție
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 912
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, contribuție la combaterea crimelor economice și corupției și înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa III următorilor:
    GÎSCĂ Oxana               -    maior
    SÎRBU Evgheni              -    maior
    ȚURCANU Adrian        -    maior;
Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    COTENCO Lilian           -    maior
    VUTCARIOV Nicolae    -   locotenent major.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2527-VII. Chişinău, 19 decembrie 2016.