OMFC154/2016
ID intern unic:  368055
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 154
din  14.12.2016
cu privire la aprobarea completărilor la Ordinul
ministrului finanțelor nr.105  din 17 iulie 2015
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 2135
    Întru executarea prevederilor Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.238 din 29 februarie 2008 „Privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.47-48, art.302),
ORDON:
    Pct.1 al Ordinului ministrului finanțelor nr.105 din 17 iulie 2015 privind acceptarea, publicarea și modificarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.1339), după sintagma „Ministerului Finanțelor:” se completează cu:
    Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):
IFRS 14
Conturi de amânare aferente activităților reglementate
IFRS 15
Venituri din contracte cu clienții


   
MINISTRUL FINANȚELOR                                                Octavian ARMAŞU

    Nr. 154. Chişinău, 14 decembrie 2016.


    standardul internațional 14

    standardul internațional 15