DPO2504/2016
ID intern unic:  368073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2504
din  13.12.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Constantin SÎRGHI
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 929
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuție la extinderea producției și îmbunătățirea calității produselor fabricate și activitate managerială prodigioasă, domnului Constantin SÎRGHI, director general al Societății pe Acțiuni „Romanești”, raionul Strășeni, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2504-VII. Chişinău, 13 decembrie 2016.