DPO2509/2016
ID intern unic:  368078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2509
din  14.12.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Veronica OGLINDĂ
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 934
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea televiziunii naționale, contribuție la promovarea valorilor moral-spirituale și înaltă măiestrie profesională, doamnei Veronica OGLINDĂ, regizor la Compania „Teleradio-Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2509-VII. Chişinău, 14 decembrie 2016.