DPO2511/2016
ID intern unic:  368079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2511
din  15.12.2016
pentru aprobarea semnării Convenției Consiliului
Europei privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 935
    În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 81 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se aprobă semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, întocmită la Istanbul la 11 mai 2011.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2511-VII. Chişinău, 15 decembrie 2016.