DPO2512/2016
ID intern unic:  368080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2512
din  15.12.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale
domnului Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 936
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă „Ordinul Republicii” Excelenței Sale domnului Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW, Președintele Turkmenistanului, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea și aprofundarea colaborării interstatale constructive și atotcuprinzătoare dintre Turkmenistan și Republica Moldova în diferite domenii și pentru contribuția sa substanțială la finanțarea unor proiecte de investiții în țara noastră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2512-VII. Chişinău, 15 decembrie 2016.