DPO2513/2016
ID intern unic:  368081
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2513
din  15.12.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Valentin POPA
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 937
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor în dezvoltarea și consolidarea colaborării dintre România și Republica Moldova în domeniul învățămîntului universitar, pentru contribuție substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă, domnului Valentin POPA, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (România), i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2513-VII. Chişinău, 15 decembrie 2016.