DPO2529/2016
ID intern unic:  368109
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2529
din  20.12.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Daniel IONIȚĂ
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 959
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor în consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre România și Republica Moldova, domnului Daniel IONIȚĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica  Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2529-VII. Chişinău, 20 decembrie 2016.