DPO2542/2016
ID intern unic:  368111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2542
din  22.12.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Victor PONTA
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 961
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea și aprofundarea relațiilor economice și cultural-istorice dintre România și Republica Moldova și pentru contribuția sa substanțială la finanțarea unor proiecte de investiții în țara noastră, domnului Victor PONTA, ex-Prim-ministru  al României, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2542-VII. Chişinău, 22 decembrie 2016.